Anal Fissür (Çatlak) Tedavisinde Botilum Toxin

Botilium toxin enjeksiyonu bizim oldukça sık kullandığımız bir tedavi şeklidir. Sfinkteretominin ardından en etkili yöntemdir.Lokal anesteziyi dahi tolore edemeyecek kadar genel durumu kötü olan hastalarda altın standart sayılabilir.Ayrıca kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda bazen tek seçenek botilium toxin olmaktadır.İleri derecede kalp yetmezliği olan anestezi açısından yüksek risk taşıyan hastalarda anestezi gerekmediği için botilium Toxin tercih edilir.

Botilium toxin uygulaması anal fissür altındaki internal sifinktere botilium toxin enjeksiyonu şeklinde yapılır.Uygulama 5 - 10 saniye sürer ve etki ortalama 4-5 günde başlar.Etki 1 ayda pik yapmaktadır.

Uygun vakalarda doz defelarca tekrarlanabilir.Ancak fissür komplike olmuşsa botilium toxin de ısrar etmek apse ve fistül oluşumuna neden olabilir.

Avantajları;

  • Uygulması oldukça kolay ve kısa sürer( 5-10 saniye).
  • Yan etki çok çok az.
  • Hasta hemen normal hayatına dönebilir.
  • Ağır kalp ve akciğer hastalığı olan hastalarda dahi güvenle kullanılabilir.
  • Pıhtılaşmayı engelleyici(kan sulandırıcı) ilaç kullanmak zorunda olan hastalarda güvenle kullanılabilir.
  • İşlem sırasında ağrı çok az.

Botilium toxin tedavisinin pahalı olması ,tekrar doz isteyebilmesi dez avantajlarıdır.