Anal apsenin ortaya çıkmasındaki risk faktörleri nelerdir?

  • Anal bölgeye uygulanmış cerrahi girişimler 
  • Anal bölge travması 
  • Anal fissür-fistül varlığı 
  • Daha önce geçirilmiş anal apse hikayesi 
  • Uzun süreli ishal